Доступ до публічної інформації
Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» з метою забезпечення прозорості та відкритості міської влади, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, виконавчий комітет Ямпільської міської ради надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.
 
Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
 
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"», для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутись до Ямпільської міської ради, яка в установленому порядку надає доступ до публічної інформації, відповідає за реєстрацію, облік, систематизацію, контроль та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до міської ради та її виконавчих органів, а також надають консультації під час оформлення таких запитів:  
Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Від фізичної особи

Від юридичної особи

Від об’єднань громадян
 
Запит від особи на отримання інформації можна подати у довільній формі. При цьому необхідно обов’язково вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.