2013-09-121
Дошкільний навчальний заклад №1 «Пролісок» розташований за адресою: м. Ямпіль Вінницької обл., вул. Піонерська, 8, працює за 10,5-годинним режимом. Дорослий контингент налічує 32 особи працівників, з них – 15 педагогів. Дитячий контингент – 162 особи. У дитячому садку функціонує шість груп дітей дошкільного віку.
Рік заснування закладу – 1947.
З 2007 року колектив дошкільного закладу очолює Ріта Григорівна Хмелюк.
Основний напрямок роботи ДНЗ із 2010/11 н.р. – художньо-мовленнєвий. Організація освітньо-виховного процесу здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», програмою «Дитина», «Впевнений старт».


2013-09-123

2015-03-02
Ямпільський ДНЗ «Сонечко» розпочав свою роботу в 1973 році. Працює 6 груп, в яких виховується 178 дітей. 13 членів педагогічного колективу, з них 7 чоловік з вищою освітою, з середньою – спеціальною 6 чоловік.
Колектив дошкільного закладу працює над проблемою «Виховуємо разом з родиною, щоб дитя стало славною людиною». Головною ідеєю якої є підвищення педагогічної культури а освіченості батьків, залучення батьків до спільної і творчої діяльності, кваліфікована допомога родинам вихованців.
Вчителі підбирають актуальні теми сьогодення, які відповідають запитам батьків і спонукають до практичних дій. Ефективно були проведені загально садкові заходи: туристично – краєзнавча подорож батьків і дітей в Гайдамацький яр історичної Буші, колективний день відпочинку «У парку біля Дністра», родинне свято «Печеної картоплі», ярмарок педагогічних знань «Світ зігрітий добротою», семінар – практикум для батьків «Не сумуємо, не тужимо з фізкультурою ми дружимо», вечір великої сім’ї «Мудрість батьківської любові», природоохоронна акція «Хай деревця та ростуть з малюками», музична спортивно – розважальна програма «Які самі, такі й сини», виставки спільних робіт батьків і дітей «Руки творять дива».
Педагоги дошкільного закладу серйозно відносяться до питання самоосвіти, підбирають актуальні теми для підвищення фахового рівня та подальшого втілення їх у роботі з дітьми.
За наслідками атестації педагоги мають такі кваліфікаційні категорії:
- «Спеціаліст» - 3 педагоги,
- «Спеціаліст ІІ категорії» - 1 педагог,
- «Спеціаліст» - 2 педагоги,
- 9 тарифний розряд – з педагоги,
- 8 тарифний розряд – 1 педагог.
Створення умов для різнобічного розвитку особистості є одним з основних завдань. Для його реалізації педагогічні працівники створюють всі необхідні умови для розвитку дитини, тобто створюють сприятливий розвивальний простір, у якому дитина живе, активно діє, спілкується, отримує знання, розвиває свої вміння навички, проявляє емоції та почуття.
На території ДНЗ є куточки лісу і саду, городи, ягідник, квітники, в усіх групових кімнатах об лаштовані куточки природи, що сприяє прояву у дітей інтересу до природного середовища, спонукає до пошуково – дослідницької діяльності, виховує екологічно доцільну поведінку.
Для ознайомлення з традиціями рідного краю в кожній групі є національні куточки з цікавим і змістовним наповненням, оформлені сюжетно – рольові ігри для дітей, куточки книги, фізкультурно – оздоровчі куточки.2013-09-122
Дошкільний навчальний заклад № 6 « ЧЕРЕШЕНЬКА »

Недалечко, біля Дністра-річки,
Ростуть яблуні й сунички,
Вишні, груші й виноград
Для дівчаток і хлопят.
Тут садочок притулився
Серед квітів розмістився,
Має назву »Черешенька »
Сім»я діточок малесеньких.

ДНЗ № 6 знаходиться в замостянському районі м. Ямполя, заснований 45 років назад, функціонує одна різновікова група , педагогічний колектив налічує 4 особи.

За десятки років плідної педагогічної діяльності в нашому дошкільному закладі створено свій стиль, традиції та особливості організації навчально – педагогічного процесу. З 2013 року провідним у роботі дитячого садка став художньо – естетичний напрямок. Наша мета виховати здорову. Гармонійно розвинену особистість у процесі художньо – естетичного виховання дошкільнят, що здійснюється у мистецькій діяльності дитини ( музичній, хореографічній, літературно – т6еатральній, образотворчій). Основними принципами, що визначають зміст роботи з художньо – естетичного виховання дошкільнят:

Опора на здобутки філософських, психолого – педагогічних, медичних наук про роль художньо – естетичної діяльності в розвитку дитини;
Інтеграція, комплексність, системність в процесі здійснення художньо – естетичної роботи, принцип єдності загального та специфічного в процесі опанування кожного виду мистецтва;

Диференційованість та індивідуальний підхід у художнього – естетичному вихованні;
Поступовість у здійсненні художньо – естетичного виховання дітей;
Створення умов для творчої самореалізації педагогів;
Опора на принцип педагогічного співробітництва педколективу дошкільного закладу та батьків.
Художньо – естетична робота здійснюється педагогами нашого закладу за двома напрямками:
Формування естетичного смаку в дітей на заняттях та повсякденному житті – це заняття, творча, літературно – театралізована, образотворча діяльність у куточках художньої творчості, свята ,розваги, тематичні виставки дитячих робіт, виставки та інсценування.
Робота з художньо обдарованими дітьми в студії мистецтв, де забезпечується індивідуальна творча активність дітей у малих групах за блоками мистецької діяльності – образотворчої, музичної, хореографічної, літературно – театральної.

Педагоги ДНЗ постійно дбають про створення естетичного розвивального середовища, яке сприяє формуванню творчо – розумового потенціалу дитини. Розвивальне середовище розділене на зони: пізнавальної діяльності, сенсорного розвитку, ігрової діяльності. Останні створюють можливості для вибору дітьми видів діяльності у відповідності з їх уподобань.

Особливий внесок в роботі полягає с тісним спілкуванням з батьками, за що їм велике спасибі.
Педагоги нашого ДНЗ усвідомлюють , що садок не повинен бути « школою для маленьких ». Він має стати своєрідним « садом », у якому « вирощують », плекають дітей, не стільки вчать різних предметів, скільки озброюють у4мінням жити, любити, орієнтуватися у довкіллі, визначати своє місце в ньому.